Klimaristen / OT Climate Grate

Danmarks smukkeste 3-i-1 afvandingsrist og…

-en god investering i anlæg, biodiversitet og æstetik

Klimaristen / OT Climate Grate  har til formål at løse fremtidige klimaudfordringer i
urbane miljøer, samt skabe merværdi for bynatur, planter og
mennesker ved at tænke regnvand som en ressource frem for et problem.
Klimaristen / OT Climate Grate erstatter tre traditionelle brøndgodsenheder og
samler disse en løsning; nedløbsrist (vejvand, sort vand), sandfangsbrønd
(rengøring og drift) og en kuppelrist (overløbsfunktion).
Klimaristen er designet af Cobe arkitekter og udviklet i samarbejde med
Oldebjerg A/S, som varetager produktion og salg i Danmark.