Tekniske specifikationer

Dimensioner:
B: 500 mm.
L: 600 mm.
H: 210 mm.

Løftehul: Ø15 mm.

Tungelås: Ø28 mm., rustfrit stål

Hulandel, top del: 25,5% (0,058 m2)

Hulandel, overløb (m. 120 mm. bred kantsten): 23,7% (0,054 m2)

Materialer:
A) Rustfrit stål
B) Cortén stål
C) Galvaniseret stål.

Godstykkelse, topdel: 8 mm.
Godstykkelse, ramme/karm: 5 mm.

Rustfrit stål

Corten stål

Galvaniseret stål

Download PDF med tegninger og mål
Etablering og drift

Etablering
Klimaristen / OT Climate Grate påmonteres Ø315 brønd i anviste koter, der fremgår af tegningsmateriale. Rist indreguleres i belægningsflugter og til højde på omgivende belægning. Risten tippes fra bagkant med en hældning på 10 o/oo ind mod fremtidig midte af regnbed, således vandet kan løbe af/ind i fremtidigt regnbed fra belægning. Nedstøbningsspyd på inderside af ramme sættes i beton i samme arbejdsgang med opstødene kantafgrænsning og skal være i vatter i for- og bagkant parallelt med kantstensforløb.
Understøbning min. 100 mm, min. 100×100 mm. forstøbning og min. 150×150 mm. bagstøbning. Mellem kantsten og klimarist føres betonen op til underside af rist, således hulrummet mellem rist og kantafgrænsning udfyldes. Foran kantafgrænsning føres beton op til underside af bundne lag.

Drift og vedligehold
Risten og underliggende brønd rengøres ved at låse topdelen op og løfte enheden af ved hjælp af dækselnøgler.