Sådan fungerer Klimaristen / OT Climate Grate

Vendbar topdel giver 3 funktioner i én rist

Vinter-, sommer- og overløbsfunktion
Klimaristen sættes i relation til en kantsten eller anden kantafgræsning, hvor overfladevand (vej- og regnvand) ledes hen til. Risten skifter funktion ved at låse enheden op med en trekantsnøgle, hvor man ved hjælp af to dækselnøgler løfter topdelen / låget op, drejer det 180 grader efterfølgende nedsænker låget i ristkarmen igen.

Topdelen betjenes med en trekantnøgle

Klimaristen har 3 funktioner i én løsning

Vinterfunktion

Vinterfunktion, nedløbsfunktion (åben overflade):
Vandet ledes ned i brønd, således planter ikke bliver udsat for abiotiske stressfaktorer, såsom vejsalt.

Topdelen i vinterposition
Topdelen vendes nemt ved hjælp af trekantnøglen, og i denne position løber vandet direkte i brønden.

Sommerfunktion

Sommerfunktion, indløbsfunktion (lukket overflade)
Vandet ledes ind i regnbed, hvor det kan opstuve og skabe merværdi for planter og rumlige oplevelser for mennesker.

Overløbsfunktion

Overløbsfunktion
Indløb på tre sider af ristens karm tillader vandet at løbe ind i risten og ned i brønd.

Topdelen i sommer- og overløbsindstilling
Vandet fra gaden eller pladsen løber ud over topdelen  og ned i regnbedet. Når det er fyldt fungerer ristene på front og sider som overløb, hvor overskudsvand ledes ned i brønden.