Hvorfor vælge Klimaristen / OT Climate Grate?

Der er både ressource- og miljømæssige samt økonomiske og æstetiske fordele.

Ressource- og miljømæssige fordele

Klimaristen / OT Climate Grate erstatter tre traditionelle brøndgodsenheder og samler disse i en løsning;
1) Nedløbsrist (vejvand, sort vand)
2) kuppelrist (overløbsfunktion).
3) Sandfangsbrønd (rengøring og drift) 

Ved at anvende Klimaristen mindsker man derfor andelen af brøndgods og rørføringer/ledninger i jorden. Dette frigiver mere plads til vækstmediet i regnbeddet, hvilket  fremmer bedre levevilkår og vækstbetingelser for planter og træernes rødder. En væsentlig faktor i urbane miljøer, hvor kampen om pladsen er skærpet.

Efterfølgende er det let at etablere klimatiltag / regnbed på eksisterende forhold med Klimaristen ved at gøre følgende:
1. Fjerne eksisterende belægning / befæstelse.
2. Udgrave volumen i vejkasse til regnbed eller lavning til transport / opstuvning af vand.
3. Udskifte eksisterende nedløbsrist med Klimaristen.
4. Påfylde vækstmedie i regnbed.

Økonomiske fordele

Ved at anvende  Klimaristen  OT Climate Grate  reduceres omkostningerne på følgende anlægsposter:

– Tre brøndgodsenheder (nedløbsrist, spulebrønd og kuppelrist) reduceres til en enhed.

– Tre ledninger/rørføringer reduceres til en.

– Tilpasning af belægninger el. anden befæstelse omkring brøndgods ved udførelse af anlægsarbejder.

– Rådgivning og projektering.

Æstetiske fordele

Æstetik er en smagssag, men moderne byggeri og moderniseringer i urbane miljøer har – efter vores mening – manglet en enkel og stilren afvandingsrist med solid funktion.
Klimaristen kombinerer disse to krav på fornemste vis.

Vi giver bygherre 3 materialer at vælge imellem:
1)  Rustfrit stål
2) Cortén stål, der fremstår med en jævn, rusten overflade
3) Galvaniseret stål

Dette er også en stor fordel for designere og arkitekter, der får en bredere palette at vælge ud fra i projekteringsfasen.

Vi er ikke blege for at kalde Klimaristen for

Danmarks smukkeste afvandingsrist!

Rustfrit stål

Corten stål

Galvaniseret stål